به نام خدا

گزارش کار آزمایشگاه آلی یک

 تاریخ آزمایش : 13/09/1387

تهه شده توسط: مهران عربی

آزمایش شماره 3: فرایند تصعید

  تئوریآزمایش: 

 

فرآیندی که در آن ، جامد بدون عبور از حالت مایع ، مستقیما به بخار تبدیل می‌گردد، تصعید نامیده می‌شود. این فرآیند برگشت پذیر است.

روش تصعید را میتوان به جای تبلور برای تخلیص بعضی از جامدات به کار برد. در این روش از اختلاف فشار بخار اجسام جامد استفاده میشود و این عمل از جهتی به تقطیر ساده شباهت دارد. نمونه ناخالص در درجه حرارتی پایین تر از نقطه ذوب آن گرم میشود و مستقیما از حالت جامد به صورت بخار در می آید و بعد بخار حاصل فورا در سطح سردی به حالت جامد متراکم میشود (متبلور میشود). این دو مرحله بدون مداخله حالت مایع صورت میگیرد.

برای این که در این روش تخلیص به خوبی صورت گیرد باید دو اصل رعایت شود:

(1) جسم باید فشار بخار نسبتا زیادی داشته باشد

(2) فشار بخار ناخالصیها باید اختلاف زیادی با فشار بخار جسم اصلی داشته باشد (فشار کمتر بهتر است).

چنانچه فشار بخار ناخالصی با فشار بخار جسم مورد نظر مشابه باشد، روش تصعید برای خالص سازی مناسب نخواهد بود زیرا بلورهای هر دو جسم در سطح سرد تشکیل میشوند.

به طور کلی روش تصعید اختصاص به موادی دارد که تقریبا قطبی نیستند و ساختمان نسبتا متقارنی دارند. در چنین شرایطی نیروی بین بلورها کمتر است و فشار بخار زیادتر است. شدت نیروی جاذبه ای که بین مولکولهای جسم جامد وجود دارد سهولت گریز مولکولها را از فاز جامد به فاز بخار تعیین میکند.

 

وسایل مورد نیاز: بشر . شیشه ساعت و سه پایه و چراغ بنسن

 

ترکیبات مورد نیاز: یک گرم نفتالین

 

مراحل آزمایش:

1)      نفتالین نا خالص را راخل یک بشر می ریزیم .

2)      یک شیشه ساعت برداشته مقداری یخ روی آن می گذاریم و روی بشر قرار می دهیم .

3)      شعله را روشن کرده یک توری سیمی روی سه پایه قرار می دهیم و بشر را روی آن می گزاریم حرارت باید خیلی آهسته به بشر داده شود بهتر است برای این کار از حمام آب استفاده کنیم .

4)      مشاهده می کنیم که زیر شیشه ساعت بلور های نفتالین تشکیل شده است . کمی صبر می کنیم .

5)      اکنون حرارت را قطع کرده اجازه می دهیم تمام بخارات نفتالین متبلور شود.

6)      شیشه ساعت را برداشته و نفتالین را به آرامی از آن جدا می کنیم و وزن نفتالین را به دست می آوریم اگر مقداری از نفتالین به دیواره ها ی بشر چسبیده باشد باید آنها را نیز وزن کنیم .

7)      در این مرحله در صد نفتالین را حساب می کنیم .

     

         

   موضوعات مرتبط: گزارش کار آزمایشگاه آلی 1

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۱/۲۶ | 22:2 | نویسنده : مهران عربی |